Nr. 201 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hâncești

  • 05.12.2021
  • 1277
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Mingir, raionul Hâncești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Damian Viorica aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Mingir, raionul Hâncești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Mingir îi revine candidatului supleant Bumbu Ion de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hâncești (sediul Ialoveni) din 1 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz depusă de candidatul supleant Pomîrleanu Ioana de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Damian Viorica aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Mingir, raionul Hâncești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hâncești, candidatului supleant Bumbu Ion de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Bumbu Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 decembrie 2021
Nr. 201