Nr. 073 - pentru modificarea pct. 4 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021”

  • 19.10.2021
  • 266
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea pct. 4 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4/2021
Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale
în perioada electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021
 
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 21 alin. (2) și art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Punctul 4 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021” va avea următorul text: În perioada electorală a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 21 noiembrie 2021, remunerarea membrilor Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent se efectuează conform alin. (2) al art. 21 din Codul electoral al Republicii Moldova și art. 157-158 din Codul muncii al Republicii Moldova”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 octombrie 2021
Nr. 73