logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022


https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_101258.html

HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022   În scopul punerii în aplicare a hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 76 din 19 octombrie 2021, nr. 93 din 26 octombrie 2021, nr. 179 din 30 noiembrie 2021, nr. 211 din 15 decembrie 2021, nr. 226 din 20 decembrie 2021, nr. 266 din 18

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi
în unele localități din data de 29 mai 2022
 
În scopul punerii în aplicare a hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 76 din 19 octombrie 2021, nr. 93 din 26 octombrie 2021, nr. 179 din 30 noiembrie 2021, nr. 211 din 15 decembrie 2021, nr. 226 din 20 decembrie 2021, nr. 266 din 18 ianuarie 2022, nr. 290 din 25 ianuarie 2022, nr. 320 din 15 februarie 2022 și nr. 373 din 25 martie 2022 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi în unele localități, cu modificările ulterioare, și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22, art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997 și art. 12 din Codul administrativ nr. 116/2018, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022, conform anexei.
2. Prezentul program se remite, pentru informare şi realizare în limita competenței, autorităților publice locale unde se vor organiza alegeri, partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea acestora.
3. Monitorizarea nivelului de realizare a acțiunilor din program se va efectua de către Direcția management alegeri și de alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                           Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 25 martie 2022
Nr. 374