logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei


https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-atribuirea-unor-mandate-de-consilier-in-consiliul-2751_100681.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Mătrăgună Victor și Meșcoi Olga aleși pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Mătrăgună Victor și Meșcoi Olga aleși pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Piatra le revin candidaților supleanți Pojar Ana și Leonte Serghei de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei din 31 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Mătrăgună Victor și Meșcoi Olga aleși pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei.
            2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei, candidaților supleanți Pojar Ana și Leonte Serghei de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierii Pojar Ana și Leonte Serghei asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 octombrie 2021
Nr. 77