logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni


https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_102569.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Gladîș Vasile ales pe lista Partidului politic „Partidul Nostru” în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni îi

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Gladîș Vasile ales pe lista Partidului politic „Partidul Nostru” în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni îi revine candidatului supleant Gorea Alexandru de pe lista Partidului politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Drochia (sediul Glodeni) din 29 octombrie 2019.   
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Gladîș Vasile ales pe lista Partidului politic „Partidul Nostru” în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni, candidatului supleant Gorea Alexandru de pe lista Partidului politic „Partidul Nostru”.  
3. Se preavizează consilierul Gorea Alexandru asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 august 2022
Nr. 649