logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021


https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-confirmarea-reprezentantului-cu-drept-de-vot-consultativ-2751_100678.html

HOTĂRÂRE cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021   La 18 octombrie 2021, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind confirmarea domnului Fomov Nicolae, în calitate de reprezentant cu drept de vot

HOTĂRÂRE
cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru perioada campaniei electorale
a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021
 
La 18 octombrie 2021, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind confirmarea domnului Fomov Nicolae, în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ și a doamnei Rața Olga în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021.
La demers este anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice de către domnul Fomov Nicolae.
În temeiul art. 15, art. 18 alin. (2) și art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanților cu drept de vot consultativ ai concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 383/2006, cu modificările ulterioare, pct. 6 lit. d) și pct. 8 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se confirmă domnul Fomov Nicolae în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021.
2. Se confirmă doamna Rața Olga în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 octombrie 2021
Nr. 74