Nr. 4973 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Puterea Oamenilor”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 08.06.2021
  • 3267
  • 0

H O T Ă R Â R E

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Puterea Oamenilor”,

a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ

în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 2 iunie 2021, domnul Codreanu Ruslan a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Puterea Oamenilor” (în continuare - lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului Național Politic al Partidului Politic „Puterea Oamenilor” din 22 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 57 de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu vor conține datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

9. Demersul privind confirmarea domnului Tighinean Sorin în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Tighinean Sorin a studiilor de licență în domeniul juridic;

10. Demersul privind confirmarea doamnei Sîli Eugenia în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot - un triunghi în mișcare format din 3 piloni (Educația, Economia și Ecologia) care se mișcă concomitent și continuu în jurul omului.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu prevederile art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 36 și 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează 57 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Puterea Oamenilor” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Tighinean Sorin.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Sîli Eugenia.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 8 iunie 2021

Nr. 4973

 

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4973 din 8 iunie 2021

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Partidului Politic „Puterea Oamenilor”

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul naşterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenenţa

politică

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

1

Codreanu

Ruslan

M

1980

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Administrație publică

Consultant în administrație publică

Consultant independent

2

Stratulat

Mihail

M

1983

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Medic neonatolog pediatru

Medic neonatolog pediatru, administrator

MIDLTON S.R.L.

3

Revin

Irina

F

1985

mun. Chișinău, or. Chișinău

neafiliat

Consultant în afaceri

Consultant

Freelancer

4

Bulgaru

Ala

F

1979

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Jurist, Psiholog

Expert judiciar

BIEJ „Bulgaru Ala”

5

Podolean

Radu

M

1989

r. Ialoveni, or. Ialoveni

P.P „Puterea Oamenilor”

Finanțe Publice și Fiscalitate

Administrator

Garden Service S.R.L.

6

Catlabuga

Inga

F

1975

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Medic anesteziolog-reanimatolog

Medic

Quakenbruck, Christliches Krankenhaus

7

Zvalidrov

Marin

M

1980

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Ingineria mecanică și transport auto

Administrator

Canavis-Para S.R.L.

8

Vasilica

Ruslan

M

1980

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Jurist

Avocat

BAA DEXTER

9

Temizcay

Cristina

F

1981

mun. Chișinău, or. Chișinău

neafiliat

Jurist

Coordonator de proiect „Roma Women`s Power”

A.O. Asociația Obștească pentru femeile și fetele rome din Republica Moldova „Moldsolidaritate”

10

Socolan

Petru

M

1999

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Administrație publică

Laborant

Universitatea de Stat din Moldova

11

Danilova

Cristina

F

1985

mun. Chișinău, or. Chișinău

neafiliat

Contabil

-

-

12

Gîlcă

Andrian

M

1987

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Globalizare

Șef, Serviciul Ecologic Urban

DGLCA a CMC

13

Ciobanu

Jana

F

1961

r. Ialoveni, or. Ialoveni

P.P. „Puterea Oamenilor”

Limbi străine

Administrator

Ulpia Impex Gas SRL

14

Ivanov

Oxana

F

1979

mun. Chișinău, or. Durlești

P.P. „Puterea Oamenilor”

Jurist

Avocat

C.A. „Oxana Ivanov”

15

Panaghiu

Alexandru

M

1975

mun. Chișinău, or. Durlești

P.P. „Puterea Oamenilor”

Jurist

Avocat

C.A. „Alexandru Panaghiu”

16

Chepteni

Dan

M

1997

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Jurist

-

-

17

Duca

Adrian

M

1981

Italia, Resana

neafiliat

Jurist

Activitate individuală

Full transport soc. Coop.

18

Stavila

Alina

F

1986

mun. Chișinău, or. Chișinău

neafiliat

Psiholog

Asistent universitar

USEM

19

Reinhardt

Olesea

F

1987

Germania, Frankfurt am Main

neafiliat

Contabil

Contabil

Reitbauer GmbH

20

Guțu

Alexandru

M

1984

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Jurist

Director

SRL Life Fitness

21

Chiriac

Irina

F

1968

r. Soroca, or. Soroca

neafiliat

Contabil

Administrator

ÎI „Irina Chiriac”

22

Șerșenevschii

Andrei

M

1991

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Management

Consultant principal

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

23

Munteanu

Olga

F

1983

mun. Chișinău, or. Chișinău

neafiliat

Relații internaționale

Specialist principal

CNAS

24

Plugaru

Constatin

M

1984

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Filologie

Instruire practică auto

Școala auto „Mazur-Auto”

25

Munteanu

Nadejda

F

1998

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Administrație Publică

Specialist coordonator

Î.S, „Calea Ferată din Moldova”

26

Lazăr

Gabriel

M

2000

r. Ocnița, s. Hădărăuți

P.P „Puterea Oamenilor”

-

Laborant

Universitatea de Stat din Moldova

27

Spînu

Ilona

F

1982

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Jurist

-

-

28

Ceban

Mihail

M

1999

r. Ștefan Vodă, s. Feștelița

P.P „Puterea Oamenilor”

Administrație Publică

-

-

29

Codreanu

Diana

F

1986

mun. Chișinău, or. Durlești

neafiliat

Bucătar

Asistent personal

Direcția municipală de protecție a copilului a CMC

30

Orîndaș

Maxim

M

1992

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Psihologie și Științele ale Educației

Psiholog

RTEC

31

Culbaba

Evghenii

M

1990

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Cibernetică și informatică economică

Administrator

„Mark-Group” S.R.L.

32

Haivaz

Mihail

M

1988

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Inginer auto

Administrator

„ABT Performance” S.R.L.

33

Narolschi-Cebotari

Rada

F

1991

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Arhitect

Director

„Winners Team” S.R.L.

34

Sili

Elena

F

1979

mun. Chișinău, or. Chișinău

neafiliat

Marketing

Asistent de proiect

AO „Pentru prezent si viitor”

35

Iovu

Marcel

M

1986

r. Ialoveni, com. Bardar

P.P. „Puterea Oamenilor”

Administrație Publică

-

-

36

Chirilov

Ala

F

1979

mun. Chișinau, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Jurist

-

-

37

Dumbrava

Maria

F

1999

r. Nisporeni,

s. Bălăurești

P.P. „Puterea Oamenilor”

Administrație Publică

-

-

38

Pîntea

Marin

M

1973

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Exploatarea tehnicii de calcul

-

-

39

Tîrnovețchi

Alina

F

1998

r. Edineț,

s. Viișoara

P.P. „Puterea Oamenilor”

Politolog

-

-

40

Ciubotaru

Mihai

M

1981

Mun. Chișinau, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Inspector Vamal

Manager vânzări

CMC MACON SA

41

Lungu

Mihaela

F

2000

mun. Chișinau, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Studentă

-

-

42

Chetraru

Vitalie

M

1995

mun. Chișinău, or. Durlești

neafiliat

Cameraman

Cameraman

SRL „Exclusiv Media”

43

Juc

Vitalia

F

2000

r. Briceni,

s. Tabani

P.P „Puterea Oamenilor”

-

-

-

44

Arman

Alexandru

M

1983

r. Edineț,

or. Edineț

neafiliat

Economist

-

-

45

Poperecinîi

Ruslan

M

1984

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Manager

Manager

„Etalonus Group” S.R.L.

46

Cupcea

Ludmila

F

1988

r. Telenești,

s. Chiștelnița

P.P „Puterea Oamenilor”

Învățător clasele primare

Educator

Grădinița nr. 165

47

Cecoi

Vadim

M

1992

r. Ocnița, s. Grinăuți

P.P „Puterea Oamenilor”

Inginerie Agrară și transport auto

Manager vânzări

ICS „Euroterm Group” S.R.L.

48

Danu

Oxana

F

1980

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Finanțe și Asigurări

Contabil-șef

IMGFL nr.9, IMGFL nr.12

49

Gîlcă

Ala

F

2002

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

-

-

-

50

Țurcan

Corina

F

1989

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Psiholog

Specialist

Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

51

Golubnic

Alexandru

M

1983

mun. Chișinău, or. Chișinău

neafiliat

Inginer

Director

„Auto Help” S.R.L.

52

Ursu

Constantin

M

1985

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P „Puterea Oamenilor”

Jurist

-

-

53

Gîlcă

Diana

F

1994

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Economist

Șef, Secție resurse umane

ICS Metro Cash & Carry Moldova SRL

54

Dodi

Lilian

M

1976

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Jurist

-

-

55

Tambur

Corina

F

1987

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Turism

Operator achiziții

AMOFARM SRL

56

Țîmbală

Tudor

M

1948

mun. Chișinău, or. Chișinău

P.P. „Puterea Oamenilor”

Electrician

-

-

57

Stavila

Galina

F

2000

r. Rezina,

s. Țareuca

neafiliat

-

-

-

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 51 sau 29 femei și 49% sau 28 bărbați.

____________

*Lista de candidați, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 de persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, orașul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, și la reședință, înscriu adresa de la reședința valabilă

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4973 din 8 iunie 2021

 

 

Simbolul electoral al Partidului Politic „Puterea Oamenilor”

 

 

Simbolul electoral reprezintă un triunghi în mișcare format din 3 piloni (Educația, Economia și Ecologia) care se mișcă concomitent și continuu în jurul omului.