logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Cadrul normativ național


https://a.cec.md/public/index.php/ro/cadrul-normativ-national-2779_87124.html

Constituţia Republicii Moldova Codul electoral Codul muncii al Republicii Moldova, Legea nr. 154- XV din 28.03.2003 Codul audiovizualului al Republicii Moldova, Legea nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 Codul contravenţional al Republicii Moldova, Legea nr. 218–XVI din 24 octombrie 2008 Codul penal al Republicii Moldova, Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat "Alegeri" nr. 101-XVI din 15.05.2008 Legea nr.