15 iulie 2021 este termenul limită de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor pentru semestrul întâi al anului 2021

  • 13.07.2021
  • 1661
  • 0

Comisia Electorală Centrală (CEC) amintește că termenul limită de prezentare a rapoartelor privind  gestiunea financiară a partidelor pentru semestrul întâi al anului 2021, este data de 15 iulie curent.

Partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat vor prezenta rapoartele respective și la Curtea de Conturi.

Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic se prezintă Comisiei atât în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie, iar ulterior acestea vor fi făcute publice, fiind plasate la rubrica „Finanțarea partidelor” pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md.

CEC atenționează că neprezentarea de către partidele politice a raportului privind gestiunea financiară în termenul și formatul stabilit conform legii, inclusiv prezentarea unor date incomplete, constituie încălcare a prevederilor legale privind gestiunea financiară a partidelor politice, faptă ce se consideră contravenție și este pasibilă de răspundere contravențională.