9 partide politice nu au prezentat la CEC raportul privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022

  • 21.07.2022
  • 1127
  • 0

Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că din 55 partide politice, 46 (83,63 %) au depus, în termen, raportul privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022. Dintre acestea, 39 (70,90 %) formațiuni politice au prezentat raportul în formatul stabilit, adică atât prin sistemul informatic „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie, iar altele 7 au utilizat doar o singură modalitate.

9 (16,36 %) partide politice nu și-au îndeplinit obligațiile de raportare în termenul stabilit:

1.         Partidul Socialist din Moldova

2.         Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii

3.         Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ

4.         Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”

5.         Partidul Conservator

6.         Partid Politic Partidul „RENAŞTERE”

7.         Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”

8.         Partidul Politic „Partidul Progresului Național”

9.         Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

Totodată, cifrele arată o îmbunătățire a situației privind raportarea financiară semestrială a partidelor față de aceiași perioadă a anului 2021. Din cele 53 partide politice înregistrate la acel moment, doar 35 (66,03%) au depus rapoartele cu respectarea termenului legal.  

De asemenea, se atestă îmbunătățiri și la aspectul prezentării rapoartelor în formatul stabilit atât pe suport de hârtie, cât și prin sistemul informatic. Menționăm că, doar 24 (45,28 %) formațiuni au ținut cont de prevederile sus-menționate, la prezentarea rapoartelor pentru semestrul întâi din 2021.  

CEC reamintește faptul că partidele politice urmau să prezinte raportul privind gestiunea financiară pentru semestrul I al anului curent până la 15 iulie curent.

Neprezentarea raportului în termenul și formatul stabilit conform legii, inclusiv prezentarea unor date incomplete și utilizarea contrar destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul de stat constituie încălcări a prevederilor legale privind gestiunea financiară a partidelor politice. Aceste fapte se consideră contravenție și sunt pasibile de răspundere contravențională.

Comisia va examina separat toate neconformitățile admise în procesul de depunere a rapoartelor anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice și vă întreprinde acțiunile necesare.

Rapoartele financiare ale partidelor politice sunt plasate pe pagina oficială a Comisiei, la rubrica „Finanțarea partidelor prin Control financiar”.