Comisia Electorală Centrală recrutează operatori de calculator pentru verificarea listelor de subscripție ale candidaților la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020

  • 16.07.2020
  • 2136
  • 0

Comisia Electorală Centrală recrutează operatori de calculator pentru verificarea listelor de subscripție ale candidaților la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

Operatorii au următoarele sarcini: să studieze și să aplice întocmai instrucțiunile din Ghidul aplicației „Liste de subscripție”; să recepționeze în lucru de la coordonatorul de grup dosarele cu liste de subscripție pe hârtie, purtând răspundere pentru integritatea acestora; să introducă datele din listele de subscripție pe hârtie în aplicația „Liste de subscripție”, conform prevederilor ghidului, purtând răspundere pentru corectitudinea datelor introduse; să semneze o declarație de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal de care iau cunoștință în procesul de lucru, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.

Totodată, aceștia vor îndeplini și alte indicații ale coordonatorului de grup și/sau ale conducerii CEC date în procesul de verificare a listelor de subscripție

Perioada de activitate: 3 septembrie 2020 – 7 octombrie 2020.

Fiecare candidat pentru obținerea contractului de operator de calculator trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: are vârsta minimă de 18 de ani, este cetățean al Republicii Moldova, are cunoștințe minime de operare pe calculator, are posibilitatea să muncească mai mult de 40 de ore pe săptămână.

Program de muncă: Operatorii își vor desfășura activitatea în sediul Comisiei Electorale Centrale (m. Chișinău, str. V. Alecsandri 119) de luni până vineri, între orele 8.00 – 17.00, cu pauza de masă între orele 12.00 – 13.00. În cazul volumului mare de lucru și termenelor restrânse, persoanele vor munci peste program, inclusiv în zilele de odihnă.

Remunerarea: fiecare persoană va primi un salariu brut în mărime de 7953 lei/lună pentru 40 de ore pe săptămână. Orele suplimentare și zilele de odihnă se vor achita în conformitate cu prevederile legislației.

Documente ce urmează a fi prezentate: formularul de participare și copia buletinului de identitate.

Documentele vor fi prezentate la adresa de email info@cec.md sau personal, la sediul Comisiei Electorale Centrale, până la data de 14 august 2020. Persoana de contact: Alexandru Berlinschii, tel. fix 022 251 458, mobil 068673219, email alexandru.berlinschii@cec.md.