Comisia Electorală Centrală va împărtăși cu Biroul Național de Statistică cele mai bune practici de gestionare a proceselor organizaționale pentru desfășurarea alegerilor

  • 16.12.2021
  • 2459
  • 0

Astăzi, conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a avut o întrevedere cu reprezentanții Biroului Național de Statistică (BNS). Scopul evenimentului a fost de a stabili mecanisme de cooperare interinstituțională, prin realizarea unui schimb de bune practici și experiență pe partea de organizare în țara noastră a alegerilor și recensămintelor.

Subiectul discuțiilor a ținut de pregătirea pentru desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor planificat pentru anul 2024. Aspectele abordate de interlocutori s-au referit la recrutarea recenzorilor, instruirea și activitatea acestora, utilizarea noilor tehnologii informaționale pentru prelucrarea datelor colectate, conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale, precum și asigurarea unui proces incluziv.

Președinta CEC, Angelica Caraman, a menționat că reușita organizării în cele mai bune condiții a unei activități cu o asemenea complexitate și amploare cum sunt alegerile sau recensământul, implică mai mulți factori: o planificare eficientă, personal bine pregătit, precum și asigurarea cu resurse materiale și tehnice care să eficientizeze procesul.

Directorul BNS, Oleg Cara, a salutat deschiderea CEC pentru împărtășirea celor mai bune practici în organizarea și administrarea procesului electoral la toate etapele acestuia. Pentru instituția pe care o reprezintă este importantă experiența CEC în gestionarea resurselor umane antrenate în alegeri, a sistemelor informaționale și proceselor operaționale, precum și a campaniilor de informare și educație civică.

Oficialii au agreat să continue colaborarea pentru crearea unei sinergii a activităților desfășurate de CEC și BNS, care va crește efectul obiectivelor stabilite prin utilizarea ansamblului de resurse și experiență ce le deține fiecare instituție în parte.