Conceptul sistemului de vot prin internet „e-Votare” a fost aprobat de CEC

  • 27.06.2022
  • 2813
  • 0

 

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Conceptul sistemului de vot prin internet „e-Votare”. Conform documentului, votarea prin internet reprezintă un proces de exercitare a dreptului de vot prin intermediul unei platforme accesibile pe internet, cu utilizarea unui mijloc de identificare electronică a alegătorului. La fel ca votul tradițional pe hârtie, votul prin internet se realizează prin 2 pași: identificarea alegătorului în baza unui act de identitate compatibil cu sistemele de identificare electronică și exprimarea opțiunii de vot. În cadrul arhitecturii IT a CEC, votul prin internet va fi asigurat de către un subsistem informațional cu denumirea ”e-Votare”, parte a sistemului informațional SIAS ”Alegeri”.

Sistemul de vot prin internet are scopul de a oferi cetățenilor Republicii Moldova un instrument alternativ de vot, astfel încât procesul electoral să devină mai accesibil, incluziv, sigur și inovativ. Este destinat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, iar un obiectiv specific al acestei metode de vot îl reprezintă asigurarea accesului la procesul electoral pentru cetățenii aflați în dificultatea de a se deplasa la secția de votare.

Elaborarea și implementarea sistemului de vot prin internet urmează a fi realizate în câteva etape, fiecare dintre ele având un plan de acțiuni aferent. De asemenea, punerea în aplicare a acestuia va fi corelată cu implementarea Strategiei Naționale de Transformare Digitală și fortificarea securității cibernetice a infrastructurii guvernamentale. Astfel, elaborarea și implementarea sistemului urmează a fi făcute în paralel cu alte 2 procese importante: asigurarea accesului ușor al cetățenilor la mijloace de autentificare electronică (semnătură electronică, buletin de identitate electronic etc.) și dezvoltarea capacităților de asigurare a securității cibernetice a Republici Moldova. După aprobare, va urma elaborarea soluției tehnice și ajustarea cadrului legal.

Conceptul sistemului de vot prin internet „e-Votare” este rezultatul eforturilor grupului de lucru constituit prin hotărîrea nr. 262 din 31 decembrie 2021. Totodată grupul de lucru a  fost asistat de doi experți internaționali din partea Consiliului Europei.

Hotărârea adoptată astăzi de CEC va fi remisă Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova pentru examinare.