Conditii Formularul cererii ON-LINE

Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de informaţia privind procedura de transmitere şi examinare a mesajelor electronice (propuneri, reclamaţii, sesizări) adresate  Comisiei Electorale Centrale.

  • Pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul de adresare a cetăţenilor la Comisie.
  • La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.
  • Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul unei descrieri concrete a întrebării sau propunerii.
  • Mesajele în format electronic, expediate la adresa Comisiei Electorale Centrale, ce nu conţin informaţia obligatorie în conformitate cu formularul de adresare, nu vor fi examinate.
  • Textul de adresare trebuie să fie elaborat într-o formă laconică (volumul textului nu trebuie să depăşească 2000 de simboluri).
  • În caz că specificul întrebării puse de dvs. intră în competenţa Comisiei, aceasta va fi repartizată spre examinare subdiviziunii din cadrul Aparatului CEC, conform domeniul de competenţă atribuit.
  • Funcţionarul public din cadrul subdiviziunii Aparatului Comisiei, care va examina adresarea electronică, are dreptul să verifice autenticitatea datelor personale ale depunătorului şi să solicite informaţii suplimentare.
  • În urma examinării mesajului dvs., veţi primi răspuns în format electronic la adresa electronică indicată în mesaj în decurs de maxim 15 zile lucrătoare. Dacă nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi mesajul prin poştă sau să plasaţi plicul în cutia poştală, amplasată la intrarea în sediul Comisiei.