Consiliul Europei va continua să ofere suport Republicii Moldova pentru perfecționarea proceselor electorale

  • 22.06.2022
  • 2436
  • 0

Conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a avut o întrevedere cu domnul Franck Daeschler, șef-adjunct al Direcție pentru alegeri și democrație participativă din cadrul Consiliul Europei (CoE), aflat în vizită în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre activitățile realizate și planificate în cadrul proiectului CoE,  Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova, faza a doua.

Președinta CEC, Angelica Caraman, a apreciat interesul organizației pentru perfecționarea practicii și legislației electorale din țara noastră și a manifestat gratitudine pentru colaborarea intensă și productivă în cadrul proiectului, datorită căruia scopurile planificate sunt realizate calitativ și eficient.

Printre principalele realizări ale CEC pe parcursul anului 2022, realizate cu asistența CoE, se regăsesc: analiza  listelor electorale utilizate în cadrul alegerilor din ultimele scrutine naționale și formularea unor recomandări pentru perfecționarea procesului de gestionare a acestora; elaborarea metodologiei pentru noua subdiviziune CEC ce va fi responsabilă de supravegherea și controlul finanțării politice; oferirea expertizei internaționale pentru elaborarea concepției pentru digitalizarea proceselor electorale din RM; dezvoltarea sistemelor informaționale ale instituției; consolidarea capacităților CEC prin facilitarea schimbului de experiență cu colegii din CEC Georgia.

Totodată, au fost analizate acțiunile în curs de implementare, dar și oportunitatea continuării suportului din partea Consiliului Europei axat pe ajustarea cadrului normativ intern, informarea cetățenilor și altor subiecți electorali cu privire la modificarea Codului electoral și a legislației conexe, implementarea concepției de digitalizare a proceselor electorale din RM, inclusiv pilotarea votării prin internet, consolidarea capacităților CEC cu privire la supravegherea și controlul finanțării campaniilor electorale și a partidelor politice, dar și elaborarea planului strategic al CEC pentru perioada 2024-2028.

Franck Daeschler a apreciat pozitiv rezultatele obținute de CEC, inclusiv în domeniul reformării legislației electorale, menționând că acest proces urmează să fie unul continuu, pentru a răspunde prompt la schimbările care au loc, dar și pentru a anticipa eventualele provocări în organizarea alegerilor. Totodată, s-a arătat interesat în continuarea oferirii suportului Republicii Moldova pentru perfecționarea proceselor electorale, în conformitate cu obiectivele CEC, care corespund recomandărilor Comisiei de la Veneția și celor ale misiunilor de observare a alegerilor.

La final, președinta CEC a asigurat partenerii europeni de întregul angajament și sprijin pentru continuarea și dezvoltarea cooperării cu Consiliul Europei.