Nr. 4844 - cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

  • 19.05.2021
  • 1187
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea

Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova în vederea

monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

 

Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a două persoane în calitate de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

În temeiul art. 18 alin. (2), (5) și art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 5, pct. 9 subpct. 2) și pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali două persoane din partea Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei.

2. Persoanele acreditate în calitate de observatori internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                                 Vadim FILIPOV

 

Chişinău, 19 mai 2021

Nr. 4844