Nr. 01 - cu privire la alegerea Președintelui Comisiei Electorale Centrale

  • 17.09.2021
  • 239
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la alegerea

Președintelui Comisiei Electorale Centrale

 

În temeiul art.17 alin. (1) și  (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, pct. 15 și 16 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 137/2006 și în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

1. Se constată alegerea în funcția de Președinte al Comisiei Electorale Centrale a doamnei Angelica CARAMAN.

2. Se numește în funcția de Președinte al Comisiei Electorale Centrale doamna Angelica CARAMAN.

2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în corespundere cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018.

 

Membrul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Sergiu GURDUZA

 

Membrul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Ludmila LUPAȘCO

 

Chișinău, 17 septembrie 2021

Nr. 1