Nr. 799 - cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2023

  • 02.12.2022
  • 468
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2023
 
În temeiul art. 24 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu art. 511 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2023 în sumă de 300 310,4 mii lei, în conformitate cu următoarele devize de cheltuieli:
  • Devizul de cheltuieli pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale în sumă de 58 407,2 mii lei, conform anexei nr. 1;
  • Devizul de cheltuieli estimativ pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea în sumă de 10 782,8 mii lei, conform anexei nr. 1A;
  • Devizul de cheltuieli pentru finanțarea partidelor politice în sumă de 47 854,4 mii lei, conform anexei nr. 2;
  • Devizul de cheltuieli pentru activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral în sumă de 4 060,5 mii lei, conform anexei nr. 3;
  • Devizul de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din anul 2023 în sumă de 178 605,5 mii lei, conform anexei nr. 4.
  • Devizul de cheltuieli estimativ al proiectului „Consolidarea democrației în Republica Moldova prin alegeri incluzive și transparente” pentru activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral în anul 2023, în sumă de 600, 0 mii lei, conform anexei nr. 5.
2. Bugetul Comisiei Electorale Centrale se înaintează Guvernului Republicii Moldova pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat, care va fi prezentat spre adoptare Parlamentului.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 2 decembrie 2022
Nr. 799