Nr. 4816 - cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

  • 30.04.2021
  • 1279
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

 

Având în vedere Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 77-IX din 28 aprilie 2021 prin care a fost stabilită data alegerilor parlamentare anticipate la 11 iulie 2021, în temeiul art. 24 alin.(2), art. 38 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se aprobă devizul de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în sumă totală de 125 046,7 mii lei, inclusiv:

  •  Devizul de cheltuieli estimativ pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale, consiliilor electorale de circumscripție de nivelul II, birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și cheltuieli pentru echipament/bunuri AntiCovid în sumă de 122 925,4 mii lei, conform anexei nr. 1;
  •  Devizul de cheltuieli estimativ pentru activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă CEC în sumă de 2 121,3 mii lei, conform anexei nr. 2.

2. Se înaintează Guvernului Republicii Moldova pentru asigurarea alocării din bugetul de stat a resurselor financiare necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 30 aprilie 2021

Nr. 4816