Nr. 1898 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019

  • 05.12.2018
  • 1146
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Programului calendaristic

pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor

Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019

 

În scopul punerii în aplicare a Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 197 din 27 iulie 2018 privind desfășurarea alegerilor Parlamentului şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 şi art. 79 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, conform anexei.

2. Prezentul program se trimite partidelor politice, instanțelor judecătorești, autorităților publice centrale și locale, precum şi organelor electorale după constituirea acestora, spre informare şi realizare în limita competențelor.

3.  Monitorizarea nivelului de realizare a acțiunilor din program se va efectua de către Direcţia management alegeri din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 05 decembrie 2018

Nr. 1898

 

VEZI PROGRAMUL CALENDARISTIC