Nr. 5181 - cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și declararea candidaților supleanți potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

  • 19.07.2021
  • 449
  • 0

 

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea mandatelor de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova și declararea candidaților supleanți

potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

 

În temeiul art. 18, art. 26, art. 96 și art. 97 din Codul electoral nr.1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se atribuie mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se declară candidați supleanți candidații la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova care nu au fost aleși potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se prezintă Curții Constituționale pentru validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova lista deputaților aleși și spre confirmare listele candidaților declarați supleanți.

             4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

 

Secretarul ședinței                                                                                              Vadim FILIPOV

 

Chișinău, 19 iulie 2021
Nr. 5181