Nr. 1696 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca

  • 12.06.2018
  • 296
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca

 

Consiliul sătesc Iordanovca, prin deciziile nr. 1/2 și nr. 2/2 din 7 mai 2018, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatele consilierilor Cîrlan Natalia aleasă pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” şi Gurin Svetlana aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formațiunilor respective.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca, le revin candidaților supleanți Garbuz Mircea de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” şi Drangă Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 30 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Scobioală Viorica de pe lista Partidului Democrat din Moldova prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca.

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca, candidaților supleanți Garbuz Mircea de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” și Drangă Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierii Garbuz Mircea şi Drangă Gheorghe asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 12 iunie 2018

Nr. 1696