Nr. 11 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei

  • 24.09.2021
  • 202
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Macari Irina și Guțu Grigore aleși pe lista Partidului Politic „Șor” în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Ivancea le revin candidaților supleanți Ghervas Natalia și Morozan Raisa de pe lista Partidului Politic „Șor”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei din 1 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Macari Irina și Guțu Grigore aleși pe lista Partidului Politic „Șor” în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei.

            2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei, candidaților supleanți Ghervas Natalia și Morozan Raisa de pe lista Partidului Politic „Șor”.

3. Se preavizează consilierii Ghervas Natalia și Morozan Raisa asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Angelica CARAMAN

 

Secretarul ședinței                                                                                         Sergiu GURDUZA

 

Chișinău, 24 septembrie 2021

Nr. 11