Nr. 570 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei

  • 22.06.2022
  • 531
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei
 
Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei, prin decizia nr. 02/14 din 18 mai 2022, a ridicat mandatul consilierului Gheorghiță Alina aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Totodată, Comisia Electorală Centrală a recepționat și cererea de demisie a consilierului Rudeanu Svetlana aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi le revin candidaților supleanți Pavliuc Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Găleanu Iulia de pe lista Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 6 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și f), alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. b), d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier ce revine Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei.
2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rudeanu Svetlana aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei.
3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei, candidaților supleanți Pavliuc Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și Găleanu Iulia de pe lista Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
4. Se preavizează consilierii Pavliuc Tatiana și Găleanu Iulia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 22 iunie 2022
Nr. 570