Nr. 633 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni

  • 05.08.2022
  • 386
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Barcari Dorina și Bîrdan Zinaida alese pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Lozova le revin candidaților supleanți Pletniov Vitalie și Muntean Violeta de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Strășeni (sediul Central) din 3 iunie 2022.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului Barcari Dorina a fost depusă la consiliu pe data de 27 iunie 2022, iar la Comisie aceasta a fost recepționată pe 28 iulie 2022, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Lozova nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Barcari Dorina și Bîrdan Zinaida alese pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni, candidaților supleanți Pletniov Vitalie și Muntean Violeta de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierii Pletniov Vitalie și Muntean Violeta asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Lozova, doamna Vornicescu Veronica, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                                  Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 august 2022
Nr. 633