Nr. 785 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei

  • 25.11.2022
  • 326
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei
 
Prin hotărârea nr. 619 din 29 iulie 2022, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Onceanu Nadejda aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei, precum și a declarat vacant un mandat de consilier atribuit concurentului respectiv.
Ulterior, Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Gonța Nadejda aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Pepeni le revin candidaților supleanți Tronciu Veronica de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Vulpe Ion de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 6 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatelor, Comisia reține adeverințele primăriei Pepeni prin care se confirmă faptul imposibilității identificării pe teritoriul localității a candidaților supleanți Vulpe Gheorghe, Lopatenco Andrei și Turcu Simion, precum și declarația de refuz a candidatului supleant Rudeanu Maria de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art.10 alin.(1), art.164 alin. (1) și art.165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e), f) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Gonța Nadejda aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei, candidaților supleanți Tronciu Veronica de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Vulpe Ion de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierii Tronciu Veronica și Vulpe Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau la adresa de e-mail info@cec.md.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 25 noiembrie 2022
Nr. 785