Nr. 3292 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești

  • 10.12.2019
  • 877
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Gurmeza Maria și Florea Mihail aleși pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Cărpineni le revin candidaților supleanți Dimineț Sergiu și Burcă Mihail de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hîncești din 6 noiembrie 2019. La atribuirea mandatelor s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți Cojocaru Veronica și Feraru Silvia de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” prin care acestea refuză atribuirea mandatelor de consilier.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Gurmeza Maria și Florea Mihail aleși pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești.

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești, candidaților supleanți Dimineț Sergiu și Burcă Mihail de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierii Dimineț Sergiu și Burcă Mihail asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                               Vadim FILIPOV

 

Chişinău, 10 decembrie 2019

Nr. 3292