Nr. 3497 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca

  • 31.12.2019
  • 510
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Popov Ion, Zlatov Vladimir și Iabangi Maria aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia le revin candidaților supleanți Tichem Petru, Zlatov Pavel și Haruța Eugenia de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 6 noiembrie 2019. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverința primăriei satului Bașcalia privind imposibilitatea identificării pe teritoriul localității a candidatului supleant Ivanov Vasilina de pe lista aceluiași partid.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b), e) și f) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Popov Ion, Zlatov Vladimir și Iabangi Maria aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca, candidaților supleanți Tichem Petru, Zlatov Pavel și Haruța Eugenia de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierii Tichem Petru, Zlatov Pavel și Haruța Eugenia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 31 decembrie 2019

Nr. 3497