Nr. 3653 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni

  • 24.01.2020
  • 123
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Cobzac Cleopatra aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Ștefîrța Iurie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Codreanca le revin candidaților supleanți Rusu Leonid de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Cojocaru Oleg de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Lista candidaților supleanți în cadrul Consiliului comunal Codreanca, raionul Strășeni, a fost confirmată prin hotărârea Judecătoriei Strășeni din 1 noiembrie 2019. La atribuirea mandatelor s-a ținut cont de declarația de refuz a candidatului supleant Erhan Tudor de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
Totodată, Comisia constată că cererile de demisie ale consilierilor Cobzac Cleopatra și Ștefîrță Iurie au fost depuse la consiliu în data de 13 decembrie 2019 și, respectiv, 16 decembrie 2019, iar la Comisie au fost recepționate pe 17 ianuarie 2020, rezultând astfel că secretarul Consiliului comunal Codreanca nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Cobzac Cleopatra aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Ștefîrța Iurie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni, candidaților supleanți Rusu Leonid de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Cojocaru Oleg de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierii Rusu Leonid și Cojocaru Oleg asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Codreanca, doamna Erhan Mariana, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 24 ianuarie 2020
Nr. 3653