Nr. 5194 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Bucovăț, raionul Strășeni

  • 28.07.2021
  • 300
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul orășenesc Bucovăț, raionul Strășeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Ghimp Maria aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Reoneac Elena aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Bucovăț, raionul Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Bucovăț le revin candidaților supleanți Lupu Victor de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Rotaru Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărârea Judecătoriei Strășeni din 5 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Ghimp Maria aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Reoneac Elena aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Bucovăț, raionul Strășeni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Bucovăț, raionul Strășeni, candidaților supleanți Lupu Victor de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Rotaru Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierii Lupu Victor și Rotaru Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iulie 2021
Nr. 5194