Nr. 3335 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia

  • 13.12.2019
  • 298
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Sarî Gheorghi și Tucan Evgheni aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul municipal Comrat le revin candidaților supleanți Ilieva Polina și Patraman Ecaterina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Comrat din 26 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Sarî Gheorghi și Tucan Evgheni aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia.

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, candidaților supleanți Ilieva Polina și Patraman Ecaterina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierii Ilieva Polina și Patraman Ecaterina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 13 decembrie 2019

Nr. 3335