Nr. 12 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei

  • 24.09.2021
  • 180
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Galașan Vasilița aleasă pe lista Partidului Politic „Șor” în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mitoc îi revine candidatului supleant Garștea Varvara de pe lista Partidului Politic „Șor”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei din 29 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Galașan Vasilița aleasă pe lista Partidului Politic „Șor” în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei, candidatului supleant Garștea Varvara de pe lista Partidului Politic „Șor”.

3. Se preavizează consilierul Garștea Varvara asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Angelica CARAMAN

 

Secretarul ședinței                                                                                         Sergiu GURDUZA

 

Chișinău, 24 septembrie 2021

Nr. 12