Nr. 086 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni

  • 23.10.2021
  • 216
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Guțu Victoria aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scăieni îi revine candidatului supleant Lupașco Galina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Edineț din 31 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Guțu Victoria aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni, candidatului supleant Lupașco Galina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Lupașco Galina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 23 octombrie 2021
Nr. 86