Nr. 172 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina

  • 23.11.2021
  • 278
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Rezina
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Olaru Serghei ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul raional Rezina, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Rezina îi revine candidatului supleant Vozian Aliona de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Rezina) din 30 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Rezina.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Rezina candidatului supleant Vozian Aliona de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Vozian Aliona asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 23 noiembrie 2021
Nr. 172