Nr. 184 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Râșcani

  • 30.11.2021
  • 1152
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Râșcani
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Badrajan Vladimir ales pe lista Partidului politic „Partidul Nostru” în Consiliul raional Râșcani, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Râșcani îi revine candidatului supleant Țurcanu Denis de pe lista Partidului politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Drochia, sediul Râșcani din 1 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Tulicii Serghei de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct.23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Badrajan Vladimir ales pe lista Partidului politic „Partidul Nostru” în Consiliul raional Râșcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Râșcani candidatului supleant Țurcanu Denis de pe lista Partidului politic „Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Țurcanu Denis asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                           Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 noiembrie 2021
Nr. 184