Nr. 186 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia

  • 30.11.2021
  • 1021
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Dimitroglo Ivan ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat îi revine candidatului supleant Şvorneva Olga de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Comrat din 26 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Dimitroglo Ivan ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Şvorneva Olga de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Şvorneva Olga asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                             Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 noiembrie 2021
Nr. 186