Nr. 189 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul

  • 01.12.2021
  • 1450
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului independent Vasilachi Gheorghe din cadrul Consiliului sătesc Văleni, raionul Cahul, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Întrucât a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine candidatului supleant independent Buyuklyu Yevgen, confirmat prin hotărârea Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 8 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (10) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 22, pct. 27 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul, candidatului supleant independent Buyuklyu Yevgen.
3. Se preavizează consilierul Buyuklyu Yevgen asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                              Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 1 decembrie 2021
Nr. 189