Nr. 198 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești

  • 05.12.2021
  • 1508
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Camerzan Ion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Horești îi revine candidatului supleant Baltag Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 1 noiembrie 2019.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului Camerzan Ion a fost depusă la consiliu pe data de 25 octombrie 2021, iar la Comisie aceasta a fost recepționată pe 3 decembrie 2021, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Horești nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Camerzan Ion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești, candidatului supleant Baltag Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Baltag Mihail asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Horești, doamna Iacob Natalia, asupra necesităţii respectării termenului stabilit la pct. din 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 decembrie 2021
Nr. 198