Nr. 441 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău

  • 21.04.2022
  • 682
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Șveț Petru ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera îi revine candidatului supleant Baciu Zinaida de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 1 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarațiile de refuz ale candidaților supleanți Batrînu Viorica, Talalaev Elena și Onița Liubovi  de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22, pct. 23 și pct. 29 lit. c), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău, candidatului supleant Baciu Zinaida de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Baciu Zinaida asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 aprilie 2022
Nr. 441