Nr. 509 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cosăuți, raionul Soroca

  • 13.05.2022
  • 448
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Cosăuți, raionul Soroca
 
Consiliul comunal Cosăuți, raionul Soroca, prin decizia nr. 1/11 din 28 martie 2022, a ridicat mandatul consilierului Cojocari Grigorii ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Cosăuți îi revine candidatului supleant Sapojnic Anatolie de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 30 octombrie 2019.
Totodată, Comisia constată că decizia privind ridicarea mandatului consilierului Cojocari Grigorii a fost adoptată la data de 28 martie 2022, iar la Comisie a fost recepționată pe 26 aprilie 2022, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Cosăuți nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c), pct. 29 lit. d) și e) și pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cosăuți, raionul Soroca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cosăuți, raionul Soroca, candidatului supleant Sapojnic Anatolie de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Sapojnic Anatolie asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Cosăuți, doamna Cașciuc Maria, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 13 mai 2022
Nr. 509