Nr. 510 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca

  • 13.05.2022
  • 362
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Zubco Nina aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Nimereuca îi revine candidatului supleant Zubco Alexandru de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 30 octombrie 2019.
Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la data de 17 martie 2022, iar Comisiei i-a fost prezentat în data de 20 aprilie 2022, astfel rezultă că secretarul Consiliului comunal Nimereuca nu a respectat termenul stabilit la pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca, candidatului supleant Zubco Alexandru de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Zubco Alexandru asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Nimereuca, doamna Pahom Varvara, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 13 mai 2022
Nr. 510