Nr. 522 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei

  • 19.05.2022
  • 263
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Motricală Anatolie ales pe lista Partidului Politic „Șor” în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Puțintei îi revine candidatului supleant Doroftei Ana de pe lista Partidului Politic „Șor”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Central) din 1 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Burdujan Evghenia de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct.23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Motricală Anatolie ales pe lista Partidului Politic „Șor” în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei, candidatului supleant Doroftei Ana de pe lista Partidului Politic „Șor”.
3. Se preavizează consilierul Doroftei Ana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 mai 2022
Nr. 522