Nr. 523 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei

  • 19.05.2022
  • 264
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei
 
Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei, prin decizia nr. 02/05 din 13 aprilie 2022, a ridicat mandatul consilierului Secureanu Fiodor ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni îi revine candidatului supleant Ababii Rodica de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 6 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei, candidatului supleant Ababii Rodica de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Ababii Rodica asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 mai 2022
Nr. 523