Nr. 525 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alcedar, raionul Șoldănești

  • 19.05.2022
  • 328
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Alcedar, raionul Șoldănești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Sicorschii Oleg ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Alcedar, raionul Șoldănești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Alcedar îi revine candidatului supleant Belous Ana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Șoldănești) din 5 noiembrie 2019.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului Sicorschii Oleg a fost depusă la consiliul local pe data de 11 aprilie 2022, iar la Comisie a fost recepționată pe 12 mai 2022, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliul comunal Alcedar nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018 și art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Sicorschii Oleg ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Alcedar, raionul Șoldănești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Alcedar, raionul Șoldănești, candidatului supleant Belous Ana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Belous Ana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliul comunal Alcedar, doamna Stratulat Ala, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 mai 2022
Nr. 525