Nr. 529 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova

  • 27.05.2022
  • 260
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova
 
Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova, prin decizia nr. 2.1 din 25 martie 2022, a ridicat mandatul consilierului Ciobotaru Victorin ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în legătură cu absența nemotivată de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Borogani îi revine candidatului supleant Grosu Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia (sediul Central) din 3 noiembrie 2019.
Totodată, Comisia constată că decizia Consiliului sătesc Borogani a fost emisă la data de 25 martie 2022, iar la Comisie a fost recepționată pe 13 mai 2022, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului sătesc Borogani nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr.116/2018,  art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 16 lit. c), pct. 29 lit. d) și e) și pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova, candidatului supleant Grosu Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Grosu Gheorghe asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Borogani asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul ședinței                                                                                                   Lilian ENCIU
 
Chișinău, 27 mai 2022
Nr. 529