Nr. 569 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova

  • 22.06.2022
  • 341
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova
 
Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova, prin decizia nr. 3/9 din 20 mai 2022, a ridicat mandatul consilierului Pasecinic Elena aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, în legătură cu absența nemotivată de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Sărăteni îi revine candidatului supleant Rîngaci Iurie de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei  Cimișlia (sediul Central) din 4 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art.10 alin. (1) din Codul administrativ nr.116/2018,  art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 16 lit. c), pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova, candidatului supleant Rîngaci Iurie de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Rîngaci Iurie asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 22 iunie 2022
Nr. 569