Nr. 634 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești

  • 05.08.2022
  • 394
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Vlas Maria aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mari îi revine candidatului supleant Popescu Maria de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Șoldănești) din 5 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține adeverința primăriei privind imposibilitatea identificării pe teritoriul localității a candidatului supleant Iglunov Roman de pe lista aceluiași concurent electoral.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală şi în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) e) și f) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, candidatului supleant Popescu Maria de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Popescu Maria asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 august 2022
Nr. 634