Nr. 635 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răscăieți, raionul Ștefan Vodă

  • 05.08.2022
  • 1550
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Răscăieți, raionul Ștefan Vodă
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Rîmbelschi Sergiu ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Răscăieți îi revine candidatului supleant Zagoreţ Elena de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Căușeni (sediul Ștefan Vodă) din 30 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Tutun Alexandru și adeverința primăriei prin care se confirmă faptul imposibilității identificării pe teritoriul localității a domnului Cebotaru Sergiu, candidat supleant de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct.23 și pct. 29 lit. c), e), f) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Răscăieți, raionul Ștefan Vodă.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, candidatului supleant Zagoreţ Elena de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Zagoreţ Elena asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 august 2022
Nr. 635