Nr. 644 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hâncești

  • 15.08.2022
  • 264
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hâncești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului independent Filimon Gheorghe din cadrul Consiliului comunal Lăpușna, raionul Hîncești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Întrucât a devenit vacant mandatul unui consilier independent, a fost restabilit șirul descrescător în condițiile art. 144 alin. (10) din Codul electoral nr. 1381/1997, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică i-a revenit listei de candidați din partea Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Lăpușna îi revine candidatului supleant Taboră Ion de pe lista Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hîncești (sediul Ialoveni) din 4 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarațiile de refuz ale candidaților supleanți Pîrău Gheorghe și Rotaru Vasile de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 lit. c), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hîncești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hîncești, candidatului supleant Taboră Ion de pe lista Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”
3. Se preavizează consilierul Taboră Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 15 august 2022
Nr. 644