Nr. 647 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca

  • 15.08.2022
  • 299
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Anici Anjela aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărăncău îi revine candidatului supleant Sîrbu Vitalie de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 28 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarațiile de refuz ale candidaților supleanți Vasilian Lilia, Verbițchii Ivan și Cazacu Mihai de pe lista partidului respectiv.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Anici Anjela aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca, candidatului supleant Sîrbu Vitalie de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Sîrbu Vitalie asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 15 august 2022
Nr. 647